32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
 • wtorek, 06 kwiecień 2021 08:11

Katra obiegowa

1

Wystawienia „karty obiegowej” wymagają następujące czynności w zakresie stosunku pracy:

 1. przyjęcie do pracy „Karta obiegowa przyjęcia”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. przeniesie nie na inny oddział „Karta obiegowa przeniesienia”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy, przepisów szczególnych oraz §27 Regulaminu Pracy JSW S.A. "Karta obiegowa zwolnienia od pracy”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. udzielenie urlop u dodatkowego „Karta obiegowa zwolnienia od pracy”,
 5. na czas wykonania profilaktycznych badań lekarskich, „Karta obiegowa zwolnienia od pracy”,
 6. rozwiązanie umowy o pracę „Karta obiegowa rozwiązania umowy o pracę”, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wystawienie karty obiegowej powinno nastąpić przed zaistnieniem zdarzenia będącego podstawą do dokonania zmian danych w dokumentacji kadrowo-płacowej.

2

Kartę obiegową wystawia:

 • w zakresie przyjęcia do pracy i rozwiązania umowy o pracę pracownik działu zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • w zakresie przeniesienia pracownika na inny oddział kierownik oddziału, działu zatrudniającego pracownika lub jego zastępca,
 • w pozostałym zakresie kierownik oddziału, działu pracownika lub osoba dozoru prowadząca zmianę.

3

„Karta obiegowa" wymaga podpisu:

 • w zakresie przyjęcia do pracy i rozwiązania umowy o pracę - pracownika działu PZS oraz kierownika PZS,
 • w zakresie przeniesienia na inny oddział - kierownika oddziału i działu przenoszącego i przyjmującego pracownika, kierownika działu polityki płac i norm pracy, a w przypadku przenoszenia pracownika między działami dodatkowo zgody Dyrektora właściwego pionu lub Dyrektora Kopalni,
 • w zakresie udzielenia zwolnień określonych w §1 ppkt. 3-5 - kierownika oddziału lub działu bądź osoby dozoru odpowiedzialnej za zmianę.

Do „Karty obiegowej zwolnienia od pracy” należy podłączyć dokument (zaświadczenie) uzasadniający udzielenie zwolnienia. Pracownik mający zamiar skorzystania z dnia wolnego winien niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o konieczności skorzystania z takiego dnia, zgłosić swój zamiar kierownikowi oddziału, działu lub osobie dozoru odpowiedzialnej za zmianę, nie później jednak niż przed rozpoczęciem zmiany w dniu, w którym ma zostać udzielone zwolnienie.

Karta obiegowa przyjęcia

Karta obiegowa przeniesienia

Karta obiegowa rozwiązania umowy o pracę

Karta obiegowa zwolnienia od pracy