32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
  • wtorek, 06 kwiecień 2021 08:04

ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYCIECZEK

  •  Osobami uprawnionymi są pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin. Pracownikom, emerytom i rencistom przysługuje dofinansowanie dla dzieci w wieku od ukończenia 2 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym.
  •  Osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych jedno i wielodniowych w ilości 14 dni w roku kalendarzowym dla pracowników i ich rodzin oraz 8 dni w roku kalendarzowym dla emerytów i rencistów i ich rodzin.
  • Jednorazowo osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 5 dni.
  • Pracownicy, którzy w ciągu roku kalendarzowego przechodzą na emeryturę lub rentę mogą skorzystać z dofinansowania jako emeryci lub renciści tylko w przypadku, gdy będąc pracownikami wykorzystali dofinansowanie w liczbie mniejszej niż do 8 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku dofinansowanie przysługuje tylko do różnicy ilości dni wykorzystanych jako pracownik do przysługujących 8 dni dla emeryta lub rencisty.
  • Wysokość dofinansowania ustala się wg średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny w zł: 

0 - 1 500,00 dofinansowanie do 130,00/os/dzień

1 500,01 - 3 000,00 dofinansowanie do 120,00/os/dzień

powyżej 3 000,00 dofinansowanie do 110,00/os/dzień 


 Dofinansowanie przysługuje uczestnikowi wycieczki po zorganizowaniu wycieczki. Na czas wycieczki pracownik nie może świadczyć pracy i przebywać na zwolnieniu lekarskim. W przypadku wycieczki jednodniowej, gdy wyjazd jest w godzinach porannych, pracownik może podjąć pracę po powrocie począwszy od godziny 18:00.

W przypadku wycieczki wielodniowej, gdy wyjazd jest w godzinach popołudniowych pracownik może pracować na zmianę „A” a w dniu powrotu może podjęć pracę na zmianie „C" lub „D".

  • Wskazana przez inicjatora wycieczki osoba odpowiedzialna za organizację i rozliczenia wycieczki jest zobligowana do wykonania następujących czynności:

a) zorganizowania wycieczki,

b) zebrania wpłat od uczestników pomniejszych o wartość dofinansowania,

c) przygotowanie listy osób uprawnionych do dofinansowania, którą następnie przedkłada do zatwierdzenia kierującemu jednostką organizacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 6.

  • Rozliczenie wycieczki następuje do 7 dni po jej zakończeniu w oparciu o faktury za poszczególne usługi.
  • Istnieje możliwość pobrania zaliczki przez osobę wskazaną przez inicjatora na poczet organizowanej wycieczki w wysokości 20 000,00 zł

 

Pobierz druk