32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
 • środa, 07 listopad 2018 10:52

ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA PACZEK ZE SŁODYCZAMI DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. KWK "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"

 

Paczki ze słodyczami zwane dalej paczkami, otrzymują pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracowników będących w stanie załogi na dzień 31.10.2018 r.:

 • dzieci własne,
 • dzieci współmałżonków z innego związku,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych,
 • dzieci po tragicznie zmarłych górnikach urodzone od 01.01.2002 r. do 31.10.2018 r.2.

Wartość jednostkowa (brutto) paczki jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i wynosi w zależności od średniego miesięcznego dochodu , obliczonego zgodnie z § 7 ust.2. i  5. „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA” na członka rodziny:

 • do 10 000,00 zł - 120,00 zł,
 • powyżej 10 000,00 zł - 110,00 zł.

Dziecko uprawnione ma prawo do 1 paczki.

Współmałżonkowie zatrudnieni w JSW S.A. pobierają paczkę dla dziecka tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich.

Przyznanie paczki następuje na pisemny wniosek pracownika uprawnionego.

Wzór wniosku stanowi stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego polecenia do pobrania poniżej

Podstawę wydania paczki stanowi bon na paczkę. Wnioski i bony wydają:

 • inspektorki oddziałowe (pianistki),
 • osoby prowadzące dowody zarobkowe,
 • pracownikom, którzy z rożnych względów nie złożyli wniosków i nie pobrali bonów w terminie ich wydawania, wnioski i bony wydaje Sekcja Socjalna, właściwa dla ruchu.
 1. Za bony niepobrane lub niezrealizowane w terminie jak wyżej, ekwiwalent pieniężny nie przysługuje. Zagubione lub zniszczone bony nie podlegają wymianie.
 2. Za wydanie, rozliczenie wniosków i bonów odpowiedzialne są:
 • dla pracowników - inspektorki oddziałowe (pianistki) i osoby prowadzące dowody zarobkowe;
 • dla pozostałych pracowników uprawnionych - Sekcja Socjalna, odpowiednio

 

Termin i miejsce wydawania paczek podany zostanie odrębnym komunikatami.

 

 

Pobierz druk